زیبایی صورت

زیبایی صورت و تکنیک های روز

چه بخواهیم چه نه زیبایی ظاهری یکی از مهمترین دغدغه ها و دل مشغولی های امروزه بشر است. انگار یک ترس همگانی و واگیر دارست که بین ماست اینکه آیا من زیبا هستم؟ معیار های زیبایی چیست؟ ایا من مطابق معیار های زیبایی هستم؟

برای پاسخ به سوالات بالا می خواهیم به آزمایشی که اقای کانینگام در سال 1986 بر روی زیبایی های ظاهری تعدادی اززنان به لحاظ دیدگاه زیست شناسی مورد بررسی قرار داد بپردازیم.

در این ازمایش  او از تعدادی از مردان درخواست کرده بود تا نظر خود را نسبت به زیبایی تعدادی ازعکس زنان بیان کنند.این عکس ها در شش رده از بشدت زیبا تا بشدت غیر جذاب دسته بندی شده بودند.نتایج جالبی به دست امد.اینکه از نظر مردان برخی از ویژگی های خاص چهره ی زنان از اهمیت بالاتری برخوردار بود به طور مثال در میان این ویژگی ها چشمان درشت تر-گونه-لب های برجسته-ابروهای بالاتر-بینی کوچک و … از دیدگاه مردان مختلف به چشم میخورد.و هر فرد نظر خاصی نسبت به زیبایی داشت. با توجه به توضیحات فوق میتوان نتیجه گرفت که زیبایی برای هر فردی تعریف مشخصی دارد و به طور قطعی نمیتوان یک یا چند معیار را معیار های اصلی زیبایی عنوان کرد.اما میتوان گفت که عواملی چون تاثیرات فرهنگی-دینی-بومی و…نقش بسزایی در معیار زیبایی دارد.

به طوری که ممکن است زنی سیاهپوست در افریقای جنوبی از دید مردم آن کشور بسیار زیباتر از یک زن سفید پوست چشم ابی در جایی دیگر باشد.

گذشته از مطالبی که عنوان شد ممکن است فرد به دلایل مختلفی از فرم حالت میمیک خود راضی نباشد و بخواهد تغییراتی را مبنی بر معیار های زیبایی ذهنی خود انجام دهد.خوشبختانه با پیشرفت علم پزشکی این مهم میسر شده است که به کمک خدمات زیبایی فرد بتواند تا حدود زیادی به ظاهر دلخواه خود دست یابد.

در ادامه به مواردی از این خدمات زیبایی میپردازیم.

 

مطالب مرتبط